logo

Forest

Forest

Forest Theme ถ่ายภาพเด็กแรกเกิด ธีมป่าไม้ ต้นไม้ ใบไม้ โทนสีเขียว ถ้าชอบแนวธรรมชาติ ใบไม้สีเขียวกับสิงสาราสัตว์ เช่น น้องหมี น้องกระต่าย เลือกธีมนี้ค่ะ

อัลบั้มเต็มจะถ่ายตั้งแต่ฉากเรียบโทนสีเขียว-น้ำตาล จนไปถึงฉากพิเศษที่มีใบไม้ต้นไม้จัดเต็ม ขอนไม้และตอไม้น่ารักๆที่น้องสามารถนอนเล่นได้ด้วย

newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog
newborn forest with fog

In Portfolios