logo

พริม–พราว ลูกสาวฝาแฝดพ่อหนุ่ม คงกระพัน

น้องพริม-น้องพราว ลูกสาวฝาแฝดของคุณพ่อหนุ่ม คงกระพัน
มาบันทึกภาพความทรงจำในวัย 6 วัน น่ารักน่าเอ็นดู
นึกถึงภาพที่อยู่ในท้องคุณแม่ น้องก็กอดกันแบบนี้ หลงรักฝาแฝดเสมอ :)

พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน
พริม พราว ลูกแฝด หนุ่ม คงกระพัน

In Portfolios