logo

Sea Breeze

Sea Breeze

ธีมถ่ายรูปเด็กทารกแรกเกิด "Sea Breeze" ธีมท้องทะเล นอนลอยกลางทะเล นางเงือก หรือนอนบนเรือ

อัลบั้มเต็มจะมีภาพตั้งแต่ภาพนู๊ดบนฉากผ้าเรียบง่ายสีเขียวน้ำทะเล จนไปถึงฉากพิเศษที่เด็กนอนอยู่ในท้องทะเล

In Portfolios