logo

Starry Night

Starry Night

ธีมถ่ายภาพทารกแรกเกิด "Starry Night" เป็นฉากท้องฟ้ายามค่ำคืน น้องนอนหลับสบาย ท่ามกลางแสงดาวและแสงจันทร์ ภาพเต็มอัลบั้ม มีตั้งแต่โทน ฟ้าเข้มแบบเรียบง่าย รวมไปถึงฉากพิเศษ เช่น ฉากท้องฟ้ายามค่ำคืน ฉากน้องนอนในพระจันทร์

Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky
Thee Phee sky

In Portfolios