logo

Behind the scene: Rey from Star wars (newborn)

เบื้องหลังการถ่ายภาพ customized theme :: Rey จากเรื่อง Star wars

คุณพ่อชื่นชอบนางเอก rey จากเรื่อง star wars มาก มีลูกสาวเลยตั้งชื่อลูกว่า rey และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปในธีมพิเศษนี้ค่ะ :)

In Portfolios