logo

Up and Away

Up and Away

ธีมถ่ายภาพ ทารกแรกเกิด "Up and Away" เป็นภาพที่น้องอยู่บนบอลลูนโทนสีเทาขาว ในบรรยากาศท้องฟ้ามีเมฆมาก

เต็มไปด้วยความน่ารักของน้องที่รายล้อมด้วยก้อนเมฆ ธีมนี้รู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นสบาย ลมเย็นๆ

อัลบั้มเต็มจะมีตั้งแต่ภาพสีพื้น จนไปถึงฉากพิเศษที่น้องรายล้อมอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ

Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme
Up and Away Theme

In Portfolios