logo

Pastel

Pastel

ธีมถ่ายรูปเด็กแรกเกิด ธีม"Pastel" ภาพโทนสีพาสเทล แนวสีอ่อนๆที่ดูอ่อนโยน นุ่ม สบายตา
ภาพเต็มอัลบั้มถ่ายตั้งแต่ฉากเรียบๆที่เป็นโทนสีแนวพาสเทล จนไปถึงฉากพิเศษที่รายล้อมไปด้วยผีเสื้อตัวน้อยๆโทนสีพาสเทล รวมไปถึงเด็กในรถเข็นสีพาสเทลน่ารักๆ

Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn
Rabbit Pastel Newborn

In Portfolios