logo

Pink Blossom

Pink Blossom

ธีมถ่ายภาพเด็ก "Pink Blossom" ภาพโทนสีชมพู เพิ่มความหวานด้วยดงดอกไม้บานสะพรั่ง

ภาพเต็มอัลบั้มมีตั้งแต่ภาพเด็กแรกเกิดไม่ใส่เสื้อผ้า (nude) บนฉากสีพื้นเรียบง่าย จนไปถึงฉากพิเศษที่อยู่ท่ามกลางดอกไม้บานสะพรั่ง สายหวานต้องเลือกธีมนี้ค่ะ

In Portfolios