logo

Pink Pastel

Pink Pastel

ธีมถ่ายรูปเด็กทารกแรกเกิด "Pink Pastel" ธีมสีชมพูพาสเทล เอาใจสายหวานโดยเฉพาะ

โทนหลักจะเป็นชมพูพาสเทล มีเสื้อผ้า เครื่องผมและพร๊อปเสริมที่หลากหลาย ถ่ายออกมาแล้วหวานแหววสุดๆค่ะ

at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme
at home newborn Pink Pastel theme

In Portfolios