logo

Family (Extra package)

Family & Siblings

ภาพถ่ายครอบครัว และภาพถ่ายคู่พี่น้อง เป็นแพคเกจเสริมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ค่ะ จะถ่ายหลังจากที่ถ่ายแพคเกจหลักเสร็จแล้ว สนใจถ่ายภาพครอบครัว หรือภาพพี่น้องเพิ่ม สามารถติดต่อได้ทาง line (Line id: @SmallieStudio ) ค่ะ

In Portfolios